Helleland skole


Trygt å være - leke og lære

Kontakt oss

Tlf. skole (resepsjon): 

51 46 16 60 (eller 456 18 778)

Tlf. felles ansatte

457 11 643

Tlf. SFO:

474 76 123

Tlf. rektor:

483 64 199

E-post:

helleland.skole@eigersund.kommune.no
thomas.ege@eigersund.kommune.no

Postadresse:

Postboks 580
4379 Egersund

Besøk oss:

Eftelandsveien 13
4376 Helleland

BTI-modellen

Helleland skole er en BTI-skole. BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats og er en samhandlingsmodell som skal bidra til at vi som arbeider med barn og unge vet hva vi skal gjøre dersom vi blir bekymret. Foresatte og elever skal oppleve å få rask og riktig hjelp. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og brukermedvirkning.

Dere finner mer informasjon om samhandlingsmodellen her: https://eigersund.bedreinnsats.no/

Introduksjonsvideo: https://vimeo.com/499199951Skolens dagsrytme

Mandag-onsdag:

1. time 08:15 - 09:00

2. time 09:00 - 09:45

3. time 09.55 - 10:40

4. time 11:10 - 11:55

5. time 12:05 - 12:50

6. time 13:00 - 13:45 (1.-4. trinn har fri/tilsyn/leksehjelp)


Torsdag-fredag:

1. time 08:15 - 09:00

2. time 09:00 - 09:45

3. time 09.55 - 10:40

4. time 11:10 - 12:05

5. time 12:05 - 12:50


Melde fravær?

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Her kan du trykke for å komme inn til skolens Facebook-side