Skolefritidsordning

På bildet står det "Velkommen!".


Vi kommer fortsatt til å poste litt forskjellig fra hverdagen av SFO på SFO's facebookside. Dersom noen ikke er medlem, ta kontakt :) (Lukket gruppe for de som har barn på Helleland SFO).