Skolefritidsordning

På bildet står det "Velkommen!".

Velkommen tilbake til SFO :) Og ikke minst, velkommen til alle nye elever på SFO! I år blir vi en god gjeng på 22 elever til sammen på SFO. Vi gleder oss til å treffe alle sammen igjen :)
På bildet står det "Hello september".

Informasjon for september:

I september er hovedfokuset fortsatt å bli godt kjent og trygge på hverandre :)

Vi kommer fortsatt til å poste litt forskjellig fra hverdagen av SFO på SFO's facebookside. Dersom noen ikke er medlem, ta kontakt :) (Lukket gruppe for de som har barn på Helleland SFO).