Om skolen

Helleland skole er en 1.-7.-skole i Eigersund kommune.  Skoleåret 2023-2024 går det 52 elever fordelt på de ulike trinnene. Skolen ligger sentralt i bygda, og den fungerer som et naturlig senter i bygda Helleland. 

Uteområdet gir rike muligheter for fysisk utfoldelse, både på skoleplassen og i omgivelsene rundt skolen. Skolen har et godt samarbeid med Helleland Grendehus og Helleland Idrettslag. Elevene benytter grendahuset i undervisningen og til ulike begivenheter, og anlegget til Helleland IL er til disposisjon for elevene.

Skolen ble bygd i 1969 og er senere påbygd og renovert i 1989, 1999 og 2019. Den framstår i dag som en moderne skole.