Om skolen

Helleland skole er en 1.-7.-skole i Eigersund kommune. Skoleåret 2022-2023 går det 46 elever fordelt på de ulike trinnene. Skolen ligger sentralt i bygda, og den fungerer som et naturlig senter i bygda Helleland.

Uteområdet gir rike muligheter for fysisk utfoldelse, både på skoleplassen og i omgivelsene rundt skolen. Skolen har et godt samarbeid med Helleland Grendehus og Helleland Idrettslag. Elevene benytter grendahuset i undervisningen og til ulike begivenheter, og anlegget til Helleland IL er til disposisjon for elevene.

Skolen ble bygd i 1969 og er senere påbygd og renovert i 1989, 1999 og 2019. Den framstår i dag som en moderne skole.