Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier
Åshild Stornes Slettebø

Åpningstider
Tirsdager kl. 08.00-13.00

Kontaktinformasjon


Om skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en del av kommunens lovfestede helsetjeneste. Helsesykepleier er opptatt av at alle elever skal ha et godt læringsmiljø på skolen og en god fysisk og psykisk helse.  En viktig målsetting med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom eller skade. For å kunne løse de problemer som knytter seg til skoleelevers situasjon, er det spesielt viktig med samarbeid mellom skolehelsetjenesten, elev, foresatte og skolen. Helsesykepleier møter fast i URT (utvidet ressursteam) på skolen. Skolehelsesykepleier har det administrative ansvaret for tjenesten. 

Skolehelsearbeidet er av forebyggende art og omfatter helseundersøkelser, vaksinasjoner etter vedtatt program, rådgivning til hjem og skole og samtaler med elever. Elever som trenger hyppigere kontroller vil bli innkalt etter behov. Medisinsk behandling blir ikke gitt på skolen. Om nødvendig henvises elevene til sin fastlege eller spesialist.

                                  

Vaksinasjoner

2. klasse:       Påfyll av vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt.

3. klasse         Kontroll av høyde og vekt

6. klasse:      Kombinert vaksine mot stivkrampe og difteri.

7. klasse:      Kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

      

Tannhelsetjenesten:
Helleland skolekrets blir behandlet på Tannklinikken Egersund i Sentrumskvartalet. Telefonnummeret dit er 51 46 24 56.

Innkallingen skjer etter behov. Noen trenger å gå dit oftere enn andre. Det er vurderinger som tannlegen og tannpleier gjør.