Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Inger Marie Iversen Vassbø

Helsesykepleieren er på skolen på mandager.

Hun kan nås på mob.nr. 47978030 eller på inger.marie.iversen.vassboe@eigersund.kommune.no. Utenom dette på tlf. 51 46 81 50. Foreldre/foresatte kan ta kontakt og avtale samtaletid.

Målsetting med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom eller skade, samt fremme elevenes helse både fysisk, psykisk og sosialt. For å kunne løse de problemer som knytter seg til skoleelevers situasjon, er det spesielt viktig med samarbeid mellom skolehelsetjenesten, elev, foreldre og lærer. Skolehelsearbeidet er av forebyggende art og omfatter helseundersøkelser, vaksinasjoner etter vedtatt program, rådgivning til hjem og skole. Elever som trenger hyppigere kontroller vil bli innkalt etter behov. Medisinsk behandling blir ikke gitt på skolen. Om nødvendig henvises elevene til sin fastlege eller spesialist.

Vaksinasjoner:

2. klasse: Påfyll av vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt.

3. klasse Kontroll av høyde og vekt

6. klasse: Kombinert vaksine mot stivkrampe og difteri.

7. klasse: Kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

Tannhelsetjenesten:

Helleland skolekrets blir behandlet på Tannklinikken Egersund i Sentrumskvartalet. Telefonnummeret dit er 51 46 24 56.

Innkallingen skjer etter behov. Noen trenger å gå dit oftere enn andre. Det er vurderinger som tannlegen og tannpleier gjør.