Administrasjonen

Thomas Ege
Rektor

E-post:
thomas.ege@eigersund.kommune.no
Mob.: 483 64 199

Susanne Hein
Inspektør og ansvarlig for SFO

E-post:
susanne.hein@eigersund.kommune.no
Mob.:  970 29 176

Thorhild Efteland
Merkantil

E-post: 
thorhild.efteland@eigersund.kommune.no
Tlf.: 51 46 16 60