Verdiplattform

VÅR VISJON
TRYGT Å VÆRE - LEKE OG LÆRE


Visjonen er konkretisert ved våre verdier som er

  • At alle elevene skal være trygge og trives

  • At alle elevene opplever mestring og utvikling

  • At inkludering står sterkt, både faglig og sosialt


Satsingsområder

  • Elevene er en del av et trygt og inkluderende læringsmiljø

  • Skolen legger til rette for elevmedvirkning og god vurderingspraksis (DEKOM)

  • Elevene oppnår gode resultater i lesing (leseløftet - kommunal satsing)