SU/SMU

Sammensetningen av samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)

Repr. lærere: Claudia Slettebø og Gunnhild Tønnesen Sæstad

Repr. øvrige ansatte: Thorhild Efteland

Skoleeiers repr.: Anita Stangeland (levekårsutvalget) og Thomas Ege (rektor)

Elevrådets repr.: (velges ved oppstart august 2022)

Foreldrenes repr.: (velges ved FAU-møte)