SU/SMU

Sammensetningen av samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)

Repr. lærere: Claudia Slettebø og Gunnhild Tønnesen Sæstad

Repr. øvrige ansatte: Thorhild Efteland

Skoleeiers repr.: Anita Stangeland (levekårsutvalget) og Thomas Ege (rektor)

Elevrådets repr.:  Elevrådsleder og nestleder

Foreldrenes repr.:  Tina H. S. Skogen, Kent Sørensen og Mariann Johansson