FAU

Medlemmer av FAU 2023-2024

Leder: Kent Sørensen (1. år, 7. trinn)

Nestleder/økonomi: Tina H. S. Skogen (2. år,  2. trinn)

Referent: Kethlin Hyggen (2. år, 5. trinn)

Hildegunn Grude (2. år, 6. trinn)

Kristine Sleveland (1. år, 3. trinn)

Mariann Johansson (1. år, 1. trinn)

Marion Nygård (1. år, 4. trinn)

Medlemmer av FAU 2024-2025

Kristine Sleveland (2. år, 4. trinn)

Mariann Johansson (2. år, 2. trinn)

Marion Nygård (2. år, 5. trinn)

Jarle L. Tønnessen (1. år, 3. trinn)

Øyvind Stenberg (1. år, 1. trinn)

Det må velges ny representant for:

 6.-7. klasse

Møteplan 2024-2025

Referat fra møter 2023-2024

Referat 14.05.2024

FAU Referat 14.05.24.pdf

Referat 14.02.2024:

FAU_møte 14.02.24.pdf

Referat 20.11.2023

Fau-møte 20.11.23.pdf

Referat 20.10.2023

Fau-møte-16.10.23.pdf