Elevråd

Bildet av mennesker som sitter rundt et bord. De representerer elevrådet.

Hva er et elevråd?

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det vil si at dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen.

Les mer om elevråd på elevråd.no (https://www.xn--elevrd-mua.no/)

På Helleland skole blir det valgt elevrådsrepresentanter fra 1-7. klasse. Leder, nestleder og sekretær/kasserer blir valgt fra mellomtrinnet (5-7. klasse).Hva jobber vi med?

August

August:

I august velges elevrådsrepresentanter fra hver klasse, og vi stemmer over hvem som skal være elevrådsleder, nestleder og kasserer. Vi snakker om hva et elevråd er, og elevrådet presenteres rundt i klassene og snakker litt om sitt arbeid.
September

September: