Elevråd

BUK 22/23

Årets elevrådsrepresentanter i BUK (barne- og unges kommunestyre) gjorde en kjempejobb, både med argumentering og begrunnelser for at Helleland skole sine saker var viktige for skole og bygd - og burde prioriteres! Skolen fikk gjennom sin B-sak som var klassesett av fiskestenger, som ble dekket med 8000kr. Saken om undergang under E39 ved passasjen over til Birkeland / Bens Kafe fikk også flertall av stemmene, og blir tatt videre til Kommunestyret sitt møte i mai. Hellelands representanter i år, er Hanne M. Grude, Noah Gya og Maria Nygård. 

For et utfyllende dokument om skolens saker, med begrunnelse - se "knappen" BUK

Bildet av mennesker som sitter rundt et bord. De representerer elevrådet.

Hva er et elevråd?

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det vil si at dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen.

Les mer om elevråd på elevråd.no (https://www.xn--elevrd-mua.no/

På Helleland skole blir det valgt elevrådsrepresentanter fra 1-7. klasse. Leder, nestleder og sekretær/kasserer blir valgt fra mellomtrinnet (5-7. klasse). 

Hva jobber vi med skoleåret 23/24?

August

August 2023:

I august velges elevrådsrepresentanter fra hver klasse, og vi stemmer over hvem som skal være elevrådsleder og nestleder. 

Vi snakker om hva et elevråd er, og elevrådet presenteres rundt i klassene og snakker litt om sitt arbeid.

September 2023:

I september jobber vi videre med saker fra klassene, demokrati og elevmedvirkning. 

I vente på ny skolegård, er det foreløpig veldig lite aktiviteter for elevene å holde på med i friminuttene. Vi i elevrådet ønsker å bytte på å være trivselsvakter, og ta ansvar for lek og aktiviteter for elevene i friminuttene.