Våre standarder

Elevstandard

 • Jeg er snill, høflig og respekterer alle andre.

 • Jeg hjelper medelever som trenger støtte.

 • Jeg passer på at ingen er alene og inviterer andre i leken.

 • Jeg respekterer andres eiendeler.

 • Jeg følger klassens og skolens regler.

Voksenstandard

 • Jeg hilser på alle og er hyggelig.

 • Jeg er hjelpsom og omsorgsfull.

 • Jeg ser alle elevene, og elevene skal vite at de blir likt.

 • Jeg ser styrkene hos hver enkelt elev.

 • Jeg er respektfull, tydelig og rettferdig i kontakt med elevene.

 • Jeg er en som elevene kan ha tillit til og som viser dem tillit.

 • Jeg snakker positivt om elever, ansatte og Helleland skole.